Øvinger

Mandag er korpsdag!
Alle korpsene øver på Fredheim Skole

Aspirantkorps

Korpset har et meget godt samarbeid med Fredheim Skole, og har tradisjon for å invitere til brasslek i SFO-tiden på høsten.
Det gir barna en mulighet til å prøve ulike instrumenter og se om de har lyst til å begynne som aspiranter.

Fellesøving med aspirantgruppa (1.-2. klasse): mandag kl 1500-1600
Individuelle spilletimer 1 gang per uke etter avtale med spillelærer

Mellomkorps

Fellesøving med mellomkorpset (3.-4. klasse): mandag kl 1615-1730
Foreldregruppen rullerer på å servere i pausen.

Individuelle spilletimer 1 gang per uke etter avtale med spillelærer

Hovedkorpset

Fellesøving med hovedkorpset: mandag kl 1745-2015
Foreldregruppen rullerer på å servere i pausen.

Individuelle spilletimer 1 gang per uke etter avtale med spillelærer

Ekstraordinære øvinger


Ekstra øvinger blir avholdt i forbindelse med arrangementer og konkurranser som f.eks.  17. mai


Søk
Driftes av Styreportalen AS