Hva koster det å gå i korpset?

Kontigent pr. halvår  Søskenmoderasjon 1 Søskenmoderasjon 2
Kr. 1750 inkl. instrumentleie25%  søsken nr 1 50%  søsken nr 2

Annet

Medlemmer i Fredheim Skolekorps får utdelt instrument og uniform til lån så lenge de spiller i korpset.
 
Nye medlemmer i Fredheim Skolekorps meldes inn i Gjøvik kunst- og kulturskole og får tilbud om  individuelle spilletimer. Fredheim Skolekorps dekker skoleavgiften i to år.

I forbindelse med reiser og arrangementer så kan det dukke opp egenandeler, alt etter hvor mye korpset er i stand til å skaffe av inntekter fra f.eks. dugnader.
Søk
Driftes av Styreportalen AS