Litt historie

Fredheim Skolekorps ble stiftet 8. mars 1976, og tilhører Fredheim skolekrets i Nordbyen i Gjøvik. Korpset består av brassbesetning, det vil si at det kun finnes messinginstrumenter og slagverk.

Korpset rekrutterer hovedsakelig sine medlemmer fra Fredheim barneskole, men korpset tar gjerne i mot musikanter fra andre kretser. Korpset øver hver mandag (fellesøvelse) på Fredheim barneskole.
Fredheim har i dag 46 aktive medlemmer fordelt på hovedkorps, mellomkorps og aspiranter! Det. sosiale miljøet er viktig i korpset, og særlig populært er det med pausa der det serveres boller/frukt og saft. I tilllegg drar vi på turer sammen til inn- og utland. Sommeren 2023 gikk turen til Gdansk, og tidligere har vi for eksempel vært i Italia, på NM i Bergen og Sørlandsk korpsfestival i Kristiansand som en flott avslutning før sommerferien.

Flere av Fredheims tidligere musikanter har fortsatt sin musikalske karriere i blant annet Gjøvik Bybrass, Oslofjord brass, Jaren hornmusikkforening og H.M. Kongens Garde, noe vi er veldig stolte av. Fredheim deltar på ulike konkurranser og arrangementer gjennom året, der vi har oppnådd mange gode resultater.

Blant folk blir vi godt lagt merke til på grunn av våre unike uniformer, bestående av busserull og nikkers.Søk
Driftes av Styreportalen AS