Dugnad

Dugnad kreves, men hvor mye egentlig?

Ikke alle foreldre trenger gjøre alt, men hvis alle kan bidra litt, så blir det veldig bra.

Arbeidsgrupper

Korpset er organisert i arbeidsgrupper for å løse den daglige driften sammen med korpsets styre. Arbeidet i gruppene følger korpsets årshjul.
Arbeidsgrupper Oppgaver Hvem
Materialforvaltere
Sørge for oversikt, vedlikehold og innkjøp av instrumenter og utstyr Leder: Øystein Fagerhaug
Erlend Prytz

Tøysjef/UniformSørge for oversikt, vedlikehold og innkjøp av uniformer og korpstøy Leder: Inger marie Fagerhaug
Elisabeth Granum Prytz

ArrangementskomitéHovedansvar for gjennomføring av julekonsert og organisering av dugnader Stig Rogne
Tom Erik Watterud


SponsorkomitéSkaffe oppmerksomhet, dugnadsideer, tenke ut aktuelle sponsorer og andre inntekter Kontaktperson: Tonje Vik Holmestad
Linda L. Martinsen
Marianne S.H. Førde

ServeringsgruppaPlanlegge og gjøre innkjøp til servering på korpsets arrangement: seminar, julekonsert, vårkonsert, 17.mai og 2. pinsedag Kontaktperson: Anita Torseth
Ragnhild Hekneby
Therese Eike
Elin Pellegård
Bakketun

Sosiale medier og hjemmesideHolde hjemmeside og facebook oppdatert Kontaktperson: Tonje Vik Holmestad
TurkomitéPlanlegge og arrangere sommertur og andre sosiale arrangement Kontaktperson: Celine Visted
Elisabeth G. Prytz
Marianne S.H. Førde

Korpseverter HovedkorpsVære til stede under øvelsene. føre oppmøte i Spond, kopiere noter og bistå dirigent ved behov. Kontaktperson: Ida R. Voldum
Celine Visted
Ragnhild Hekneby
Margrethe G. Watterud

Korpsvert MellomkorpsVære tilstede på enkelte aktiviteter gjennom korpsåret Kontaktperson: Inger Marie Fagerhaug
Korpsvert AspirantkorpsVære tilstede på enkelte aktiviteter gjennom korpsåret
Kontaktperson: 
MjøsfestivalenAnnethvert år(oddetall) arrangeres Mjøsfestivalen. Fredheim Skolekorps har ansvar for korpsverter, sosiale medier/promotering, nettside, sponsor og transport. Hovedkomité: Randi O. Haave
Ida R. Voldum
Morten Martinsen

Revisorer
Sigmund Hansen
Tom Erik Watterud

ValgkomitéFå på plass kandidater til ulike verv i korpset før årsmøtet Marianne S.H. Førde
Elisabeth G. Prytz
Celine Visted

Søk
Driftes av Styreportalen AS